такая же проблемка,автор не подскажеш какои диод стоит