да и дома тоже харашо.

да и дома тоже харашо.

Нервная разрядка.